RSS

google891ae708db7712ea.html

 
أضف تعليقاً

Posted by في أبريل 11, 2009 in åtgärder

 

Det är en illusion att man kan möta krav på social rättvisa med våld och militära maktmedel. Det är ytterligt svårt att vinna människors engagemang med löften om att försvara en frihet som de i verkligheten aldrig fått uppleva. Olof Palme

 
تعليق واحد

Posted by في أغسطس 27, 2006 in åtgärder

 

Åtgärdsmodellen

Kabinettsfråga avgör freden i Irak

Motivet till våldsspiralen i Irak är nämligen den amerikanska militära närvaron därLåt oss pröva den möjligheten och utesluta den enligt följande plan:

Det kan inte bli värre än den rådande situationen , det är redan inbördeskrig, omkring 50 människor dör varje dag med förödande konsekvenser , och världen tittar på från åskådarplatser i tre islamiska länder ( Afghanistan, Palestina och Irak), vägkartan för freden och Oslo-avtalet är också döda. Flyktingar finns, krig finns

Irakiska folkets vilja

1) Mer än halva irakiska folket ville störta den dåvarande diktatoriska regimen och detta har skett och måste respekteras ( metoden som har använts kan diskuteras men behöver inte ställa till helvete för folket )

2) Parlamentet och regeringen valdes nämligen på ett demokratiskt sätt.

Det saknas en riktig politisk opposition till den irakiska regeringen, den finns bara i form av våld. Varken irakiska parlamentet ej heller dess regering lyckas stoppa upprorsmännen från att använda våld .

Nu måste det vara folkets vilja som ska gälla , nämligen begäran om säkerhet.

Om amerikanska och andra främmande trupper inte lyckas garantera säkerheten för folket i Irak måste regeringen hota med att ställa en kabinettsfråga ” blir det ingen ordning i säkerheten avgår regeringen inom en vecka.

Oppositionen kommer att motsätta sig bildande av regeringen eller ingå i sådana som stöder amerikansk närvaro . Press på USA , FN och EU. Inga soldater ställer upp .

USA:s motsättningAmerikanska folkets vilja , nämligen hotet att avsätta sin president ” George Bush”.Han är isolerad och dessutom förlorade han stöd av sin närmaste allierade nämligen ” Tony Blair” som är på gång att avgå

Upprorsmännen

Vapen, rekrytering av folk och Koranen är deras resurser.

Och den amerikanska närvaron är deras huvudargument.

Följden av detta blir nämligen att dessa upprorsmän som har kommit från olika länder sätts på prov .

Svenska medborgare och kriget

De flesta kanske känner till att just svensk-irakiska medborgare propagerat starkt och hetsat för det pågående kriget som leder till anarki efter ett inbördeskrig. Vi menar inte alla , utan just den gruppen har, oavsett om det blir stabilitet eller inbördeskrig, redan garanterat sin säkerhet och försörjning och har råd att lämna landet. De kan återvända till Sverige och ta med sig hela släkten, medan andra får lida med svårighet att få hjälp och därför vänder sig till smugglarna .Smuggling är en guldgruva .

Ett typiskt exempel på det är den irakisk-svenska medborgare tillika svensk-centerpartist och tillhör shia-säkten som hade uppdrag ” vi vet ej av vem” att lära irakierna demokrati efter regimens fall. När hon misslyckades och det blev inbördeskrig lämnade hon Irak på samma sätt som fd folkpartiledaren, Maria Leissner och USA:s f d utrikesminister Albright med sitt demokrati-projekt i Irak. Nu kommenterar den irakisk-svenska medborgaren som Irak-expert och kännare i svensk media och hos ceterpartiet..

Varken hon eller den f d irakiska oppositionen informerar irakierna i Sverige om sina s k demokratiska projekt, ofta hemliga som i fallet med den sk irakiska-svenska vänskapen.

De irakiska politiker som just nu den 24 nov-2006 anländer till Sverige fick tillstånd av UD med motiveringen att de skall lära sig demokrati på plats (Sverige) .

Frågan är på vilket språk och med vilka människor kommer de att praktisera demokrati i Sverige .

Jag är klanledare och affärsman och struntar i Sverige , säger en av de inbjudna politikerna när han först fick beskedet om att de inte fick tillstånd att komma hit p g a risken att de skulle stanna i Sverige .En politiker med en sådan inställning har svårt att samarbeta med människor och i sin tur lära ut demokrati.

Om irakiernas valda politiker lämnar sitt land kommer upprorsmännen att få ett större område att operera i och det kan även leda till en militärkupp. Det finns tusentals irakiska flyktingar som vädjar om hjälp att få asyl. Lika många vill så fort som möjligt lämna landet. I Sverige finns redan mera än 120 000 irakiska flyktingar. Hur många av dessa har lärt sig demokrati under sin långa vistelse i Sverige? Sådan åtgärd, förberedelse för förändring, skulle man ha gjort innan och inte efter det att amerikanerna invaderade Irak.

Ett tre år gammalt barn som lämnade sitt Irak tillsammans med sina föräldrar och återvände till sitt hemland vid 27 års ålder,hon är nu 30 år gammal, kan inte på samma sätt återknyta kontakten med sina kamrater som den som vid högre ålder lämnade landet. Kamrater är mycket viktigare än släkt när det gäller demokratiseringen av Irak.

Trots att hon bodde i Sverige i 14 år kunde hon inte skapa något nätverk av relationer med infödda svenskar .I en intervju med svensk radio från tidig sommar 2006 var hon bestämd med att hon ville återvända till Irak och att hon är just då var på ett kort besök i Sverige .

Svenska Centerpartiet (vilket hon är medlem i) och partiledaren Maud Olofsson behövde henne och hennes släkt i valrörelsen.Inte konstigt att hon återvände till Sverige redan efter cirka en månad.

Hon deklarerade att Sverige diskriminerar invandrare och att hon känner sig utanför .

Maud Olofsson behövde henne och hennes släkt i valrörelsen och nu kan hon förvänta sig ett politiskt uppdrag av centerpartiet, hon hjälpte irakiska politiker att komma in i Sverige, det såg Maud Olofsson till. Dessa irakiska politiker kommer med stor sannolikhet att stanna kvar i Sverige. Maud Olofsson borde också se till att andra irakiska flyktingar får asyl i Sverige. I många mail till irakiska miljöpartiet beskriver irakier eländet, deras hem brinner, föräldrarna känner sig utsatta för hot och vill så fort som möjligt för att skydda sina barn få hjälp med att fly från landet.

Irakiska Kurdistan är en bra fristad för flyktingar, där kan de praktisera demokrati och fortfarande ha närhet till sitt folk och huvudstad.

*) Se vidare integrationsinfrastruktur avsnittet om lösningen av  krisen i mellanösten.

 

 
أضف تعليقاً

Posted by في يونيو 30, 2006 in åtgärder

 

Konflikten inom Islam?

Bakgrunden till konflikten inom Islam, Shiiter och Sunniter, det finns andra minoriteter som är drabbade av konflikten.

De fyra skapade islams olika praxis

1) Imam, Abu Hanifa Al-Nuaman
2) Imam, Malik Bin Ins
3) Imam, Alshafai
4) Imam, Ibin Hanbel

1) Att ändra på det kalifatiska systemet från Sharia till en härskare som liknar monarki var inte lätt då den islamiska världens opposition såg den som en katastrof. Monarki hör inte hemma i Sharia . Andra menade att det var en modig politisk åtgärd.

2) Den Shitiska sekten ( klifat Ali och hans söner skulle enligt Shiiterna ha andlig rätt att direkt efterträda Mohammed , dvs ha större rätt än andra kalifat, men ingen av Alis söner fick titeln, Kalifat, utan de fick nöja sig med titeln Imam.

Medan dåvarande oppositionen kännetecknades av blod och våld i form av stridigheter och blodiga

uppror och/eller politiskt förtryck som ledde till blodbad. Ett av de shiitiska upproren var mot Ummayyaderna år 680 och firas av den Shiitiska sekten med att visa blod genom att slå kroppen med kedjor den 9:e nov. varje år sk (Ashora).

Profeten, Mohammed dog 632 e Kr alltså innan Ansgar ( 801 -865 ), Nordens apostel, kom till Norden för att predika om kristendomen. Islam är i vissa delar av världen äldre än kristendomen och vice versa.

Den Sunnitiska sekten.

Sunni betyder den metod , vanor , dvs varje agerande och uttalande från Mohammed genom 23 år av profitskap.

Sunnin är den andra källan till islamisk lagstiftning efter Koranen. Den skrevs efter profetens död av b la Albughari Mohammed bin Ismaiel, född i Samarkand , i staden Bughari. Han skrev boken , den rätta Albughari, dvs den rätta boken efter Guds bok “Koranen”.

Efter Mohammed valdes hans vän och svåger, Abu Baker Alsidiq regerade mellan 632-634 och fick titeln , kalifat motsvarande jarl men med religiös betydelse. Aaisha, profetens hustru bevittnade händelsen Gabriel – Mohammed .

De är fyra kända kalifater.

Abu Baker efterträddes så småningom av Omar som regerade från 634och som i pensionsåldern gifte sig med Alis dotter (jmf med Gustav Vasas tre fruar) och som blev mördad år 644 av en okänd man.Omar var känd för skattereformen , t ex den som konverterade till Islam från andra religoner undantogs från att betala skatt. Han kallas för den rättvise Omar.

Omar hade tre strategier

1)Självförsvar, försvara sig mot fiender, strida för Guds skull mot de som strider mot er , angrip inte! Gud gillar inte angripare

2) Försvara de svaga och rädda de från förtryck och svält

3) Om motståndarna använder vapen så kriga mot dem men om de slutar så slutar ni , Alanfall 61 st.

Efter Omar regerade Othman, från 644, och han var gift med profetens två döttrar, Ruqaia och när den första dog gifte han om sig med hennes syster ,Umkalthomm. Othman blev år 656 mördad av egyptierna och det blev början till konflikten inom Islam.

Efter Othman regerade Ali från 656- blev mördad 661 ( imam för den nuvarande shiitiska sekten) , medan Mohammed är symbol för den sunnitiska sekten. En del hävdar att det var Ali som låg bakom mordet på Othman, motivet var att

Alis anhängare ville att han, Ali, skulle efterträda Mohammed.

Alis anhängare kallades första gången av profeten för Shia , och menade den grupp som stöder Ali.

Man kan jämföra dessa konflikter med katoliker och protestanter inom kristendomen , 30 åriga kriget där svenska kungen Gustav II Adolf stupade i slaget vid Lützen den 6 nov 1632, han offrade sitt liv för den protestantiska sekten, medan hans dotter, drottning Kristina övergav protestantismen och konverterade till den katolska sekten.

Den islamiska sociala revolutionen

När Aaisha , profetens hustru, fick besked om mordet på kalifat Otman, samlade hon en grupp anhängare i syfte att mörda , Ali ,den fjärde kalifaten.

Detta betraktas som den första islamiska sociala revolutionen.

Ali var nämligen gift med Fatima profeten Mohammeds dotter, han fick med henne fem barn, tre söner, Hassan, Hussaien och Almohssien, och döttrarna Zaienab d ä och Zaineab d y.

Alltså, när den fjärde , siste kalifaten , Ali, mördades år 661 (Miladi motsvarande e.Kr, Bad almilad , f.Kr), försökte en grupp att efter honom att utse hans son , Alhassan.

Men Alhassan avstod enligt överenskommelse från det till förmån för Moauia ben Abi Sufian, grundare av den Ummayyader staten . Överenskommelsen innebar att Alhassan senare skulle efterträda Yazid (Moauias son).

En grupp anhängare till Alhassan lämnade honom pga

1) Att Alhssan själv genom eftergift , avstod från kalifat

2)Att Moauia fick bestämma över muslimerna

De lämnade slagfältet och ägnade sig åt bönen och koranläsandet.

De ansåg att varken de stridande eller Moauia ej heller Ali hade rätt och bildade en politisk rörelse med religiös färg. De ansåg att rätten inte var på någons sida och religionen uppmanar till strid mot den onde, om det visar sig att både den onde och ingen erkänner blir det timeout.

Alhassan mördades genom förgifting år 660.

På samma sätt som Aaisha , krävde också Moauia , Othmans blod ,och sände en trupp från sitt högkvarter i Damaskus om mötte Alis trupper i Irak. Emellertid anslöt en del av Alis anhängare till Moauias trupp. Denna utbrytargrupp kallas för Alkaurigj.Alkaurigj var shiiter precis som Ali .

Alltså, när den av profetens kabila, dvs den stam, vilken Moauia Abi Sufian tillhör, tillskansade sig makten “kalifat” och bildade den s k Ummayyader staten.( Aldawla alomuia ) med sitt säte i Damaskus och styrdes av 14 Ummayytiska kalifaterna mellan 661-750.

De styrde Spanien ( Andalusien) från Damaskus från 711 och Abdullrahmman III var var en av de största Ummayyiterna som styrde Andalusien under 929 ,(andalusiska Ummayyiater).

Att för Moauia ändra på det kalifatiska systemet från Sharia till en härskare som liknar monarki var inte lätt då den islamiska världens opposition såg den som en katastrof. Monarki hör inte hemma i Sharia . Andra menade att det var en modig politisk åtgärd.

Moauia intog Damaskus som sin huvudstad och från den heliga platsen, Jerusalem som är en lika helig plats som Mekka, utropade han sig till kalifat medan Ali fick styra från Kuffa i Irak innan han blev mördad 661.

Ali och hans söner skulle enligt Shiiterna ha andlig rätt att direkt efterträda Mohammed

, dvs ha större rätt än andra kalifat, men ingen av Alis söner fick titeln, Kalifat, utan de fick nöja sig med titelnn Imamm.

Nu när Mouauia I , den första Ummayyitiska kalifatern dog 680 efterträddes han av sonen Yazid enligt faderns testamente .

Shiterna protesterade mot detta och menade att Yazid bröt mot överenskommelsen och uppmanade Hussain, Alis son, att hejda Yazid, Hussain ledde sin trupp som bestod av en handfull män , barn och kvinnor mot Karbalaa i Irak , där de båda trupperna möttes i ett blodbad år 680 som vi nämnde i början av inlägget. Hussaien dog tillsammans med sina söner och männen medan barnen och kvinnorna hölls som krigsfångar.

När sonen , Hussain, blev mördad började den Shiitiska sekten sörja den händelse och gör det varje år den 9:e nov med cermonier med slag med kedjor så att blodet rinner utmed kroppen med gråt och skrik , sk (Ashora) .

Ali , hans fru Fattima, sönerna Hassan och Hussin och alla i rakt nedstignde led , Alioiterna kallas för Ahl Albaitsom härstammar från Aloi bin Abdullah ( fick titeln emigrant till Hadhramaut i Jemen)

Aloi härstammar i rakt nedstigande led från kalifat Ali. Aloi emigrerade med sjuttio anhängare från Basra i södra Irak till Hadhramaut p g a våld och oroligheter. Han är också känd som palmträdsplanterare i byn Tariim i Jemen. En del av aloiterna finns till exempel i Pakistan, Iran, Syrien och Turkiet.

Aloiterna ellerAhl Albait som de också heter har båda moské och föreningar runt om i Sverige och andra Europeiska länder.

Emmertid undgick en av Alis barnbarn, Ali bin Hussain,blodbadet i Karbala , han blev den fjarde shitiska Immamen och när han slutligen dog bröt sig tre grupperingar sig ut inom Shia, nämligen

1) Immamiterna

2)De tolfte

3)Yziditerna

Alla tre shiitiska grenar han den teoretiska uppfattningen att Ali skulle ha varit första muslim efter Mohammed och ägde rätt att direkt efterträda honom .

 
تعليق واحد

Posted by في يونيو 28, 2006 in åtgärder